Vetenskapliga studier

Här följer en litteratursammanfattning, som beskriver de studier som undersökt inverkan av tyngdtäcken.

– Weighted blankets for insomnia in affective disorder and ADHD – a clinical follow up study

Användandet av tyngdtäcken minskade tiden att somna från 70, ner till 30 minuter. Läs mer

– Pilot study of a sensory room in an acute inpatient psychiatric unit

Individer som använde tyngdtäcken upplevde en stor minskning av stress, i jämförelse mot de som inte använde det. Läs mer

– Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach

Studien visar att igenom att använda tyngdtäcken minskar stressen hos personer i stressiga situationer. Studien utfördes på försökspersoner som genomgår en tandläkarundersökning, en situation där stress ofta uppstår. Läs mer

– Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During an Inpatient Mental Health Hospitalization

Studien visar att tyngdtäcken inte har någon negativ påverkan på blodcirkulationen. Däremot visade det sig att 66,7% fick minskad ångest av tyngdtäcket. Läs mer

– Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia

Sammanfattningssvist såg forskarna att deltagarna i studien sov betydligt lugnare som använde kedjetäcke. Man såg även att deltagarnas rörelser i sängen minskade signifikant. Läs mer

– Projekt Lugna Rummet 2011-2014

I studien upprättades ett lugnt rum med ljud från naturen, naturmotiv, lugn musik, ljus och ett kedjetäcke. 84% av deltagarna bedömde själva att de hade ett ökat välbefinnande efter besök i rummet. Läs mer